Hâ-gié Olympic Ông-dông-huôi

Hâ-gié Olympic Ông-dông-huôi (Ĭng-ngṳ̄: Summer Olympic Games) sê diŏh iĕk-tiĕng gṳ̄-bâing gì Olympic Ông-dông-huôi, muōi 4 nièng gṳ̄-bâing 1 huòi.

Lĭk-sṳ̄ Siŭ-gāi

 
Hâ-gié Olympic Ông-dông-huôi gì gṳ̄-bâing siàng-chê.