Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dŭng-gĭng
Dê-dù

Dŭng-gĭng (Nĭk-buōng-ngṳ̄: 東京), hiêng-dâi iâ tĕ̤k Dĕ̤ng-gĭng, sê Nĭk-buōngcéng-dê dṳ̆ng-sĭng, iā sê Nĭk-buōng gì lĭk-sṳ̄ ùng-huá miàng siàng, ô săng chiĕng gūi nièng gì lĭk-sṳ̄.

Lĭk-sṳ̄Edit

Hèng-céng Dăng-ôiEdit

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiuEdit

Gĭng-cá̤Edit

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòngEdit

Ngiê-sŭkEdit

Lṳ̄-iùEdit

Gáu-ṳ̆kEdit

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Dŭng-gĭng