Wikipedia:Mò̤ hô-cáik sĭng-mìng

Mò̤ bō̤-céng cĭng-sĭk-séng

Siŭ-gāi

Wikipedia sê cê̤ṳ-iù kăi-huóng gì uōng-diô báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆, cêu-sê gōng, hùng-nó̤h nè̤ng, hùng-nó̤h cū-cék dŭ â̤ tĕ̤ng gák-chiū lì piĕng-siā cī buô báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆. Chiāng cé̤ṳ-é, cuāi-nē̤ gì nô̤i-ṳ̀ng mò̤ ék-diâng sê ciŏng-gă siā gì, gó-chṳ̄, Wikipedia mò̤ nièng-ngài bō̤-céng ĭ gì cĭng-sĭk-séng. Ĭng-ôi giĕng-dṳ̆k piĕng ùng-ciŏng dŭ ô kō̤-nèng ké̤ṳk nè̤ng siŭ-gāi hĕ̤k-ciā cáuk-ták.

Dŏng-iòng, cuòi ng-sê gōng Wikipedia gì ùng-ciŏng mò̤ gá-dĭk hĕ̤k-ciā mâ̤ cūng-káuk.

Mò̤ céng-sék gì sīng-hŏk

Siŭ-gāi

Nē̤ng-gă â̤ gēng-sōng siŏh piĕ gŏ̤ cék-liông gì ùng-ciŏng, bêng-chiā â̤ huă-huă-nióh kĕk Cī-bŏng gì gāi-biéng gâe̤ng Sĭng hiĕk lì gáng-sê dék sĭng gì biéng-huá. Dáng-sê, Wikipedia mò̤ giĕ-diâng êng-hò̤ nè̤ng ô sīng-hŏk ùng-ciŏng gì huák-lŭk cáik-êng.