拍開主菜單

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Báik-lìng

Báik-lìng (Dáik-ngṳ̄: Berlin) sê Dáik-guók gì siū-dŭ. Báik-lìng sê Dáik-guók gì céng-dê dṳ̆ng-sĭng, iā sê Dáik-guók gì lĭk-sṳ̄ ùng-huá miàng siàng, ô săng chiĕng gūi nièng gì lĭk-sṳ̄.

Mŭk-liŏh

Lĭk-sṳ̄修改

Hèng-céng Dăng-ôi修改

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu修改

Gĭng-cá̤修改

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng修改

Ngiê-sŭk修改

Lṳ̄-iù修改

Gáu-ṳ̆k修改

Wikimedia Commons ô guăng-ṳ̀ Báik-lìng gì mùi-tā̤ ùng-giông.
維基共享資源有關於Báik-lìng其媒體資源。