分類:Buáng-nàng-hâ

Â-dā̤ gì Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng siā buáng-nàng-â. Kī-dâe̤ng nṳ̄ gâe̤ng ĭ chiàng lâi.

"Buáng-nàng-hâ" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 200 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 879 hiĕk.

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h

D

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h