Chĭng-puō-kṳ̆

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chĭng-puō-kṳ̆
—  Kṳ̆  —
青浦區

Zhujiajiao canal 1.JPG

Chĭng-puō-kṳ̆ găk Siông-hāi gì ôi-dé gì ôi-dé
Chĭng-puō-kṳ̆ găk Siông-hāi gì ôi-dé
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Dĭk-hăk-Chê (直轄市) Siông-hāi (上海)
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 676 km2
 - Tū-dê 543.64 km2
 - Cūi-tā̤ miêng-cék 124.49 km2
Ìng-kēu (2016)
 - Dŭ-liāng 1,215,000 nè̤ng
Uōng-câng www.shqp.gov.cn

Chĭng-puō-kṳ̆ (青浦區), sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Siông-hāi-chê gì siŏh ciáh Chê-hăk-kṳ̆(市轄區)[民 1][民 2].

Lĭk-sṳ̄ (歷史)修改

Hèng-céng Dăng-ôi (行政單位)修改

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu (地理共氣候)修改

Gĭng-cá̤ (經濟)修改

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng (文化語言)修改

Ngiê-sŭk (藝術)修改

Lṳ̄-iù (旅遊)修改

Gáu-ṳ̆k (教育)修改

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu (參考資料)修改

  1. 上海市民政局. 上海市行政區劃情況統計表(截至2021年06月30日). 上海市民政局網站. [2021-08-11]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2021-08-11). 
  2. 上海市民政局. 上海市行政區劃名稱表(截至2020年06月30日). 上海市民政局網站. [2021-08-21]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2021-08-21). 

Ngiê-dāu lièng-ciék (外斗鏈接)修改

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Chĭng-puō-kṳ̆ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.