Bùng-diē (房裏)[1], bô hô̤ lā̤ găng-diē (間裏) gâe̤ng bùng-găng (房間), sê găk chió diē-sié gì siŏh bĭh kŭng-găng.

Siông-hāi gì bùng-diē

Gái Ché̤ṳ

Siŭ-gāi

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

Siŭ-gāi
  1. 馮愛珍. 《福州方言詞典》. 江蘇教育出版社. 1998. 233. 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Bùng-diē ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.