Bī-lé-sì (比利時) sê sié-gāi huák-dăk gì gĕ̤ng-ngiĕk-huá guók-gă. Ĭ ôi-dé găk Să̤-ĕu, báe̤k-buô sê Báe̤k-hāi. Bī-lé-sì sê Ĕu-mèng gì sìng-uòng-guók.

Bī-lé-sì Uòng-guók
Koninkrijk België
Royaume de Belgique
Königreich Belgien
Bī-lé-sì gì
guók-gì
Bī-lé-sì guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: Eendracht maakt macht
L'union fait la force
Einigkeit macht stark
"Tuàng-giék cêu sê lĭk-liông"
Guók-gŏ̤: La Brabançonne
"Brabant-nè̤ng"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Brussels
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Hò̤-làng-ngṳ̄, Huák-ngṳ̄, Dáik-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gŭng-ciō lĭk-hiēng
• guók-uòng
Philippe
• siū-sióng
Alexander De Croo
Lĭk-huák gĭ-gáiu Lièng-băng Ngiê-huôi
Chăng-ngiê-iêng
Cé̤ṳng-ngiê-iêng
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
30,689 km2 (11,849 sq mi) (dâ̤ 136 miàng)
• cūi-mĭk (%)
0.71
Ìng-kēu
• 2020 nièng gū-gié
Neutral increase11,492,641 (dâ̤ 82 miàng)
• Mĭk-dô̤
376/km2 (973.8/sq mi) (dâ̤ 22 miàng)
GDP (PPP) 2020 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$575.808 sĕk-é (dâ̤ 36 miàng)
• Bìng-gĭng
$50,114 (dâ̤ 18 miàng)
GDP (mìng-ngiê) 2020 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$503.416 sĕk-é (dâ̤ 26 miàng)
• Bìng-gĭng
$43,814 (dâ̤ 16 miàng)
Gini (2020 nièng) Positive decrease 25.4
dă̤
HDI (2019 nièng) Increase 0.919
cĭng gŏ̤ · dâ̤ 17 miàng
Huó-bê Euro (€) (EUR)
Sì-kṳ̆ UTC+1 (CET)
• Hâ-lêng-sì (DST)
UTC+2 (CEST)
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +32
ISO 3166 dâi-hô̤ BE
Uōng-mĭk sáuk-siā .be

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu Siŭ-gāi