Hò̤-làng-ngṳ̄ (Nederlands) sê Să̤ Gé-ī-màng-ngṳ̄ gì siŏh ciĕ, sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Hò̤-làng-ngṳ̄ gâe̤ng Ĭng-ngṳ̄, Dáik-ngṳ̄ sê chĭng-chék. Ciòng sié-gái ī Hò̤-làng-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 2800 uâng nè̤ng.

Hò̤-làng-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông
Ĭng-ngṳ̄ Wikibooks ô guăng-ṳ̀ Hò̤-làng-ngṳ̄ gì kuó-buōng.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Hò̤-làng-ngṳ̄ Wikipedia