拍開主菜單
Hò̤-làng-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Hò̤-làng-ngṳ̄ (Nederlands) sê Să̤ Gé-ī-màng-ngṳ̄ gì siŏh ciĕ, sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Hò̤-làng-ngṳ̄ gâe̤ng Ĭng-ngṳ̄, Dáik-ngṳ̄ sê chĭng-chék. Ciòng sié-gái ī Hò̤-làng-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 2800 uâng nè̤ng.

Wikibooks
Wiki Gáu-kuŏ-cṳ̆ ô guăng-ṳ̀ Hò̤-làng-ngṳ̄ gì gáu-cài (Ĭng-ngṳ̄).
維基教科書有關於Hò̤-làng-ngṳ̄其教材(英語)。
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Hò̤-làng-ngṳ̄ Wikipedia