Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sŭ-mì-ăi Siâ-huôi-ciō-ngiê Gê̤ṳng-huò-guók Lièng-mèng
Союз Советских Социалистических Республик
Flag of Russian SFSR (1918-1937).svg 1922 nièng - 1991 nièng Flag of the CIS.svg
Flag of the Soviet Union.svg State Emblem of the Soviet Union.svg
guók-gì guók-hŭi
guók-gŏ̤: Sŭ-lièng guók-gŏ̤
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Union of Soviet Socialist Republics (orthographic projection).svg
Siū-dŭ Moskva
Miêng-cék
-1938 nièng: 22,403,000 km2
-1970 nièng: 22,402,200 km2


guók-cié ṳ̆k-miàng sáuk-siā .su
guók-gă diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +7
Ìng-mìng sĕng-huák
tŭng-ê̤ṳng ngṳ̄-ngiòng Ngò̤-lò̤-sṳ̆-ngṳ̄
ìng-kēu
-1938 nièng: 170,467,186 nè̤ng
-1970 nièng: 241,720,134 nè̤ng


Céng-dê ùng-huá
céng-dê cié-dô guók-gă lièng-mèng, siâ-huôi-ciō-ngiê
guók-gă nguòng-siū
-1922 nièng - 1938 nièng: Mikhail Kalinin
-1988 nièng - 1991 nièng: Mikhail Gorbachev


gĭng-cá̤ sĭk-lĭk
huó-bê dăng-ôi Sŭ-lièng ruble
lĭk-sṳ̄ duâi dâi
lĭk-sṳ̄ duâi dâi
-1922 nièng: sìng-lĭk
-1991 nièng: gāi-tā̤


Sŭ-mì-ăi Siâ-huôi-ciō-ngiê Gê̤ṳng-huò-guók Lièng-mèng (蘇維埃社會主義共和國聯盟, Ngò̤-lò̤-sṳ̆-ngṳ̄: Союз Советских Социалистических Республик) sê gô-dā̤ gì siŏh ciáh siâ-huôi-ciō-ngiê guók-gă, iâ sê sié-gái gà̤-lēng tàu ciáh siâ-huôi-ciō-ngiê guók-gă. Siū-dŭ sê Moskva.

1917 nièng, huák-sĕng Sék-nguŏk Gáik-mêng, Ngò̤-lò̤-sṳ̆ Gê̤ṳng-huò-guók ké̤ṳk siâ-huôi-ciō-ngiê-ciā tŭi-huăng, siŏh ciáh hô̤ lā̤ Sŭ-mì-ăi Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gì guók-gă gióng-lĭk. 1922 nièng, gâe̤ng gūi ciáh siâ-huôi-ciō-ngiê guók-gă hăk-siŏh-dŏi. Sŭ-lièng cêu ciŏng-uâng sìng-lĭk lāu.

Chŭi-iòng gōng Sŭ-lièng cê-chĭng sê lièng-mèng, sĭk-cié gáuk ciáh guók-gă dŭ sê Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gì hô-ṳ̀ng. Sŭ-lièng có̤ gì gié-hĕk gĭng-cá̤, dó̤i gì-tă gă-mèng-guók gì huák-diēng pó̤-huâi iā duâi. Gīng-dáng iā sâ̤ nguòng-lài gă-mèng-guók gì nè̤ng iā nô Ngò̤-lò̤-sṳ̆, cêu sê ĭng-ôi ciā nguòng-ĭng.

Sŭ-lièng diŏh Dâ̤ 2 ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng gì sèng-âu có̤i cā gâe̤ng Năk-sói Dáik-guók guăng-hiê mâ̤ ngài, gáu-muōi-lāu gâe̤ng Dáik-guók có̤ mâ̤ huò, bô gâe̤ng Ĭng-guók, Mī-guók dēng dēng guók-gă siŏh-dŏi páh Dáik-guók. 2 ciéng ciék-sók ī-hâiu, liāng-dô̤ siâ-huôi-ciō-ngiê guók-gă gâe̤ng să̤-huŏng gì cṳ̆-buōng-ciō-ngiê guók-gă gêng-cĕng, ciā gêng-cĕng diŏh lĭk-sṳ̄ gà̤-lēng hô̤ lā̤ „Lēng-ciéng”. Sŭ-lièng có̤ mâ̤ guó Mī-guók, tì-lāu huák-diēng gŭng-sê̤ṳ, có̤i cṳ̄ng gĭng-cá̤ có̤ bŭng-huôi kó̤, diŏh 1991 nièng ciáng-sék gāi-tā̤.