Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sŭ-mì-ăi Siâ-huôi-ciō-ngiê Gê̤ṳng-huò-guók Lièng-mèng
Союз Советских Социалистических Республик
1922 nièng–1991 nièng
Sŭ-lièng gì
Sŭ-lièng hŭi-ciŏng
hŭi-ciŏng
Gáik-ngiòng: Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
"Ciòng sié-gái gì ù-sāng-ciā, diŏh tuàng-giék!"
Guók-gŏ̤: Guók-cié-gŏ̤
(1922-1944)
Sŭ-lièng guók-gŏ̤
(1944-1977)
State Anthem of The Union of Soviet Socialist Republics
Sŭ-lièng guók-gŏ̤
(siŭ-gāi-bēng)
(1977-1991)
State Anthem of The Union of Soviet Socialist Republics
Sŭ-lièng ê só͘-chāi.
Siū-dŭ Moskva
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Ngò̤-lò̤-sṳ̆-ngṳ̄
Céng-hū guók-gă lièng-mèng, siâ-huôi-ciō-ngiê, ék-dōng-cié
• 1922–1938
Mikhail Kalinin
• 1988–1991
Mikhail Gorbachev
Lĭk-sṳ̄  
• Gióng-lĭk
1922 nièng
• Gāi-tā̤
1991 nièng
Miêng-cék
1938 22,403,000 km2 (8,650,000 sq mi)
1970 22,402,200 km2 (8,649,500 sq mi)
Ìng-kēu
• 1938
170,467,186
• 1970
241,720,134
Huó-bê Sŭ-lièng ruble
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +7
Uōng-mĭk sáuk-siā .su
cĭ-sèng guók-gă
cĭ-âu guók-gă
Sŭ-mì-ăi Ngò̤-lò̤-sṳ̆
Dŭk-lĭk Guók-gă Lièng-hăk-tā̤

Sŭ-mì-ăi Siâ-huôi-ciō-ngiê Gê̤ṳng-huò-guók Lièng-mèng (蘇維埃社會主義共和國聯盟, Ngò̤-lò̤-sṳ̆-ngṳ̄: Союз Советских Социалистических Республик), gāng-chĭng Sŭ-lièng (蘇聯), sê gô-dā̤ gì siŏh ciáh siâ-huôi-ciō-ngiê guók-gă, iâ sê sié-gái gà̤-lēng tàu ciáh siâ-huôi-ciō-ngiê guók-gă. Siū-dŭ sê Moskva.

1917 nièng, huák-sĕng Sék-nguŏk Gáik-mêng, Ngò̤-lò̤-sṳ̆ Gê̤ṳng-huò-guók ké̤ṳk siâ-huôi-ciō-ngiê-ciā tŭi-huăng, siŏh ciáh hô̤ lā̤ Sŭ-mì-ăi Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gì guók-gă gióng-lĭk. 1922 nièng, gâe̤ng gūi ciáh siâ-huôi-ciō-ngiê guók-gă hăk-siŏh-dŏi. Sŭ-lièng cêu ciŏng-uâng sìng-lĭk lāu.

Chŭi-iòng gōng Sŭ-lièng cê-chĭng sê lièng-mèng, sĭk-cié gáuk ciáh guók-gă dŭ sê Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gì hô-ṳ̀ng. Sŭ-lièng có̤ gì gié-hĕk gĭng-cá̤, dó̤i gì-tă gă-mèng-guók gì huák-diēng pó̤-huâi iā duâi. Gīng-dáng iā sâ̤ nguòng-lài gă-mèng-guók gì nè̤ng iā nô Ngò̤-lò̤-sṳ̆, cêu sê ĭng-ôi ciā nguòng-ĭng.

Sŭ-lièng diŏh Dâ̤ 2 ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng gì sèng-âu có̤i cā gâe̤ng Năk-sói Dáik-guók guăng-hiê mâ̤ ngài, gáu-muōi-lāu gâe̤ng Dáik-guók có̤ mâ̤ huò, bô gâe̤ng Ĭng-guók, Mī-guók dēng dēng guók-gă siŏh-dŏi páh Dáik-guók. 2 ciéng ciék-sók ī-hâiu, liāng-dô̤ siâ-huôi-ciō-ngiê guók-gă gâe̤ng să̤-huŏng gì cṳ̆-buōng-ciō-ngiê guók-gă gêng-cĕng, ciā gêng-cĕng diŏh lĭk-sṳ̄ gà̤-lēng hô̤ lā̤ „Lēng-ciéng”. Sŭ-lièng có̤ mâ̤ guó Mī-guók, tì-lāu huák-diēng gŭng-sê̤ṳ, có̤i cṳ̄ng gĭng-cá̤ có̤ bŭng-huôi kó̤, diŏh 1991 nièng ciáng-sék gāi-tā̤.