Dŭk-lĭk Guók-gă Lièng-hăk-tā̤

Dŭk-lĭk Guók-gă Lièng-hăk-tā̤ (獨立國家聯合體, Ngò̤-lò̤-sṳ̆-ngṳ̄: Содружество Независимых Государств), iâ huăng-ĭk có̤ Dŭk-lĭk Guók-gă Guók-hiĕk (獨立國家國協), gāng-chĭng Dŭk-lièng-tā̤ (獨聯體) hĕ̤k-ciā Dŭk-hiĕk (獨協, СНГ), sê Sŭ-lièng gāi-tā̤ ī-hâiu iù nguòng-lài buô-hông Sŭ-liènggáiu-siàng-guók cū-siàng gì siŏh ciáh guók-gă lièng-mèng. Dŭk-lièng-tā̤ gì cūng-buô diŏh Belarus gì siū-dŭ Minsk, gĕ̤ng-cáuk ngṳ̄-ngiòng sê Ngò̤-lò̤-sṳ̆-ngṳ̄.

Dŭk-lĭk Guók-gă Lièng-hăk-tā̤

Lĭk-sṳ̄修改

Sìng-uòng guók修改

guók-gă[1] piĕ-cūng Hiêng-ciŏng piĕ-cūng Notes
  Azerbaijan 1993 nièng 9 nguŏk 24 hô̤ 1993 nièng 9 nguŏk 24 hô̤
  Belarus 1991 nièng 12 nguŏk 10 hô̤ 1994 nièng 1 nguŏk 18 hô̤ cháung-sṳ̄ guók
  Kazakhstan 1991 nièng 12 nguŏk 23 hô̤ 1994 nièng 4 nguŏk 20 hô̤ cháung-sṳ̄ guók
  Kyrgyzstan 1992 nièng 3 nguŏk 6 hô̤ 1994 nièng 4 nguŏk 12 hô̤ cháung-sṳ̄ guók
  Armenia 1992 nièng 2 nguŏk 18 hô̤ 1994 nièng 3 nguŏk 16 hô̤ cháung-sṳ̄ guók
  Moldova 1994 nièng 4 nguŏk 8 hô̤ 1994 nièng 4 nguŏk 15 hô̤
  Ngò̤-lò̤-sṳ̆ 1991 nièng 12 nguŏk 12 hô̤ 1993 nièng 7 nguŏk 20 hô̤ cháung-sṳ̄ guók
  Tajikistan 1993 nièng 6 nguŏk 20 hô̤ 1993 nièng 8 nguŏk 4 hô̤
  Uzbekistan 1992 nièng 1 nguŏk 4 hô̤ 1994 nièng 2 nguŏk 9 hô̤ cháung-sṳ̄ guók

Lièng-hiê guók修改

guók-gă piĕ-cūng Hiêng-ciŏng piĕ-cūng Notes
  Turkmenistan 1991 nièng 12 nguŏk 26 hô̤ muôi piĕ-cūng cháung-sṳ̄ guók. 2005 nièng kăi-sṳ̄ sê lièng-hiê guók.
  Ukraine 1991 nièng 12 nguŏk 10 hô̤ muôi piĕ-cūng cháung-sṳ̄ guók. 1993 nièng kăi-sṳ̄ sê lièng-hiê guók.

Nguòng-lài gì sìng-uòng guók修改

guók-gă piĕ-cūng Hiêng-ciŏng piĕ-cūng sŏng-buó tó̤i-chók ciáng-sék tó̤i-chók Notes
  Gruzia 1993 nièng 12 nguŏk 3 hô̤ 1994 nièng 4 nguŏk 19 hô̤ 2008 nièng 8 nguŏk 18 hô̤ 2009 nièng 8 nguŏk 18 hô̤ ĭng-ôi 2008 nièng gì Ngò̤-lò̤-sṳ̆ Gruzia Ciéng-cĕng tó̤i-chók.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu修改

Nguôi-buô Lièng-giék修改