Gruzia Gê̤ṳng-huò-guók
საქართველო
Flag of Georgia.svg Greater coat of arms of Georgia.svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Gruzia gì sū-câi.
Gruzia gì sū-câi.
Siū-dŭ Tbilisi
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 69,700 km2 sié-gái dâ̤ 120 miàng
Ìng-mìng sĕng-huák
ìng-kēu
  • cūng ìng-kēu: 3,713,804 nè̤ng 2014 nièng puō-că, sié-gái dâ̤ 131 miàng
  • ìng-kēu mĭk-dô: 53.5 nè̤ng/km2 , sié-gái dâ̤ 137 miàng
Céng-dê ùng-huá
liāng-dô-ìng

Gruzia (Gruzia-ngṳ̄: საქართველო) sê siŏh ciáh guók-gă. Ĭ ôi-dé găk Să̤ Ā.

Lĭk-sṳ̄修改

Gū-dâi修改

Gê̤ṳng-dâi修改

Hiêng-dâi修改

Siâ-huôi修改

Ìng-kēu修改

Ngṳ̄-ngiòng修改

Cŭng-gáu修改

Ùng-huá修改

Gâing-ék修改

Chăng-kō̤修改