Uzbekistan
Oʻzbekiston Respublikasi
Flag of Uzbekistan.svg Coat of Arms of Uzbekistan.svg
hŭi-ciŏng
guók-gŏ̤:
Oʻzbekiston Respublikasining Davlat Madhiyasi
State Anthem of the Republic of Uzbekistan
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Uzbekistan gì sū-câi.
Uzbekistan gì sū-câi.
Siū-dŭ Tashkent
Có̤i duâi siàng-chê Tashkent
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 448,978 km2 sié-gái dâ̤ 56th miàng
sì-kṳ̆ UTC+5
Ìng-mìng sĕng-huák
guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Uzbek-ngṳ̄
Tŭng-ê̤ṳng ngṳ̄-ngiòng Russian[1][2][3][4][5]
ìng-kēu
  • ìng-kēu: 32,121,000[6][7] nè̤ng 2016 nièng gŭ-gié, sié-gái dâ̤ 41st miàng
Céng-dê ùng-huá
céng-dê cié-dô Unitary presidential
constitutional republic
liāng-dô-ìng
gĭng-cá̤ sĭk-lĭk
huó-bê dăng-ôi Uzbekistan som
GDP (mìng-ngiê siông gì) $66.797 billion[8] (2016 nièng)
GDP (PPP) $202.251 billion[8] (2016 nièng)
ìng-gĭng GDP (mìng-ngiê siông gì) $2,131[8](2016 nièng)
ìng-gĭng GDP (PPP) $6,452[8] (2016 nièng)
HDI 0.675(2014 nièng)
Guók-gă cṳ̆-lâiu
guók-gă dâi-hô̤ UZB
guók-cié ṳ̆k-miàng sáuk-siā .uz
guók-gă diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +998

UzbekistanDṳ̆ng Ā gì siŏh ciáh guók-gă.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu修改

  1. Юрий Подпоренко. Бесправен, но востребован. Русский язык в Узбекистане. Дружба Народов. 2001 [27 May 2016]. 
  2. Шухрат Хуррамов. Почему русский язык нужен узбекам?. 365info.kz. 11 September 2015 [27 May 2016]. 
  3. Евгений Абдуллаев. Русский язык: жизнь после смерти. Язык, политика и общество в современном Узбекистане. Неприкосновенный запас. 2009 [27 May 2016]. 
  4. А. Е. Пьянов. СТАТУС РУССКОГО ЯЗЫКА В СТРАНАХ СНГ. 2011. [27 May 2016]. 
  5. Īng-ê̤ṳng chó̤-nguô: Ù-hâu gì <ref> biĕu-chiĕng; gó muôi dêng-ngiê miàng-cê sê FFF gì chăng-kō̤ ùng-hióng nó̤i-ṳ̀ng ùng-cê.
  6. Население Узбекистана превысило 32 млн человек. Gazeta.uz. 16 January 2017 [19 January 2017] (Russian). 
  7. . Uzdaily.com https://www.uzdaily.com/articles-id-38139.htm. 19 January 2017 [19 January 2017].  已經忽略未知參數|script-title= (幫助); kuóh-ciēu hĕ̤k-ciā |title= sê kĕ̤ng gì (幫助)
  8. 8.0 8.1 8.2 8.3 Uzbekistan reports. International Monetary Fund