Tajikistan
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Flag of Tajikistan.svg Coat of arms of Tajikistan.svg
hŭi-ciŏng
guók-gŏ̤: Суруди Миллӣ
Surudi Milli
National Anthem
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Tajikistan gì sū-câi.
Tajikistan gì sū-câi.
Siū-dŭ Dushanbe
Có̤i duâi siàng-chê capital
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 143,100 km2 sié-gái dâ̤ 98th miàng
sì-kṳ̆ UTC+5
Ìng-mìng sĕng-huák
guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Tajik-ngṳ̄
Tŭng-ê̤ṳng ngṳ̄-ngiòng Ngò̤-lò̤-sṳ̆-ngṳ̄
ìng-kēu
Céng-dê ùng-huá
céng-dê cié-dô Unitary dominant-party presidential republic
liāng-dô-ìng
gĭng-cá̤ sĭk-lĭk
huó-bê dăng-ôi Somoni
GDP (mìng-ngiê siông gì) $6.612 billion[2] (2016 nièng)
GDP (PPP) $25.810 billion[2] (2016 nièng)
ìng-gĭng GDP (mìng-ngiê siông gì) $764[2](2016 nièng)
ìng-gĭng GDP (PPP) $2,982[2] (2016 nièng)
HDI 0.624(2014 nièng)
guók-cié ṳ̆k-miàng sáuk-siā .tj
guók-gă diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +992

TajikistanDṳ̆ng Ā gì siŏh ciáh guók-gă.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu修改

  1. De Wulf, Martin. Population Pyramids of the World: Tajikistan 2015. populationpyramid.net. [28 February 2016]. 
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Tajikistan profile at. International Monetary Fund website. [22 April 2012].