Ĭng-guók

Ĕu-ciŭ să̤-buô gì 1 ciáh guók-gă
"Ĭng-guók" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "英國", dók cŭ-uái.

Ĭng-guók (英國), ciòng-chĭng Dâi Bók-liĕk-diĕng gâe̤ng Báe̤k Ái-ī-làng Lièng-hăk Uòng-guók (Ĭng-ngṳ̄: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), sê Ĕu-ciŭ gì 1 ciáh guók-gă, iù Dâi-bók-liĕk-diĕng Dō̤ siông gì Ĭng-gáik-làng (England), Sŭ-gáik-làng (Scotland), Ŭi-ī-sê̤ṳ (Wales), gâe̤ng Ái-ī-làng Dō̤ dĕ̤ng-báe̤k-buô gì Báe̤k Ái-ī-làng (North Ireland) cū-siàng, iâ bău-guák sié-gái gì-tă dê-kṳ̆ gì sĭk-mìng-dê.

Dâi Bók-liĕk-diĕng gâe̤ng Báe̤k Ái-ī-làng Lièng-hăk Uòng-guók
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Ĭng-guók gì
guók-gì
Ĭng-guók guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: Dieu et mon droit
("Tiĕng ô Siông-dá̤, nguāi ô guòng-lé")
Guók-gŏ̤: God Save the King
"Siông-dá̤ bō̤-êu guók-uòng"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Lùng-dŭng
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Ĭng-ngṳ̄
Sìng-nêng gì guók-gă ngṳ̄-ngiòng Ĭng-ngṳ̄
Sìng-nêng gì ngṳ̄-ngiòng Sŭ-gáik-làng-ngṳ̄, Ulster Sŭ-gáik-làng-ngṳ̄, Ŭi-ī-sê̤ṳ-ngṳ̄, Cornwall-ngṳ̄, Sŭ-gáik-làng Gael-ngṳ̄, Ái-ī-làng-ngṳ̄, Ĭng-guók chiū-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gŭng-ciō lĭk-hiēng
• guók-uòng
Charles 3-sié
• siū-sióng
Rishi Sunak
Lĭk-huák gĭ-gáiu Guók-huôi
Siông-ngiê-iêng
Hâ-ngiê-iêng
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
242,495 km2 (93,628 sq mi) (dâ̤ 78 miàng)
• cūi-mĭk (%)
1.51
Ìng-kēu
• 2020 nièng gū-gié
Neutral increase 67,081,000 (dâ̤ 21 miàng)
• 2011 nièng puō-că
63,182,178 (dâ̤ 22 miàng)
• Mĭk-dô̤
270.7/km2 (701.1/sq mi) (dâ̤ 50 miàng)
GDP (PPP) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase$3.276 uâng-é (dâ̤ 10 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase$48,693 (dâ̤ 28 miàng)
GDP (mìng-ngiê) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase$3.108 uâng-é (dâ̤ 5 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase$ 46,200 (dâ̤ 22 miàng)
Gini (2019 nièng) Negative increase 36.6
dṳ̆ng · dâ̤ 33 miàng
HDI (2019 nièng) Increase 0.932
cĭng gŏ̤ · dâ̤ 13 miàng
Huó-bê Ĭng-bâung (£) (GBP)
Sì-kṳ̆ UTC (GMT)
• Hâ-lêng-sì (DST)
UTC+1 (BST / WEST)
Sì-găng gáik-sék dd/mm/yyyy
yyyy-mm-dd (AD)
Gă-ê̤ṳng diêng-nguòng 230 V–50 Hz
Kŭi-chiă huŏng-hióng cō̤
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +44
ISO 3166 dâi-hô̤ GB
Uōng-mĭk sáuk-siā .uk

Ĭng-guók sê G7 Hŭng-huôi gâe̤ng Ĕu-mèng gì sìng-uòng-guók, iâ sê Lièng-hăk-guók gâe̤ng Báe̤k-iók gì gióng-lĭk-ciā. Ĭng-guók sê hiéng-gĭng sié-gái siông ô hŏk-ū-ké gì gūi ciáh guók-gă cĭ-ék.

Miàng-cê

Siŭ-gāi

Iâ hô̤ lō̤ Ĭng-gék-lé (英吉利)[1]:407, 980, Dâi-ĭng-guók (大英國)[1]:980.

lĭk-sṳ̄

Siŭ-gāi

Gê̤ṳng-dâi

Siŭ-gāi
 
Dâi-ĭng Dá̤-guók dê-dù

19 sié-gī sì-hâiu, Dâi-ĭng Dá̤-guók guók-lĭk giòng-sêng. Ĭ ciéng-liāng ciòng sié-gái chiĕu-guó 1/4 gì līng-tū, giéu lā̤ „Nĭk-bók-lŏ̤h Dá̤-guók“. Dŏng-sì, Dṳ̆ng-guókHiŏng-gē̤ng, Să̤-câung, Dòng-gĕ̤ng-làu-mĭk dēng dê-huŏng dŭ sê Ĭng-guók gì sĭk-mìng-dê; Hók-ciŭ gâe̤ng Â-muòng iâ sê ĭ gì tŭng-sŏng kēu-ngiâng. Nê Ciéng cĭ-hâiu, Ĭng-guók duâi-buô-hông sĭk-mìng-dê dŭ dŭk-lĭk gióng guók.

Ùng-huá

Siŭ-gāi
 
Shakespeare, có̤i chók-miàng gì cáuk-gă

Dṳ̀ lāu Ĕu-ciŭ ùng-huá, Ĭng-guók iâ ṳ̀ng-hăk lāu gì-tă sĭk-mìng-dê ùng-huá, chiông Éng-dô dēng-dēng.

Ĭng-guók gì ùng-hŏk siŏng-dŏng huák-dăk. Găh lĭk-sṳ̄ siông, Ĭng-guók có̤i chók-miàng gì cáuk-gă sê William Shakespeare.

Ĭng-guók-nè̤ng dé̤ṳng-é gì ông-dông sê kă-giù, golf, uōng-giù dēng-dēng.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

Siŭ-gāi
  1. 1.0 1.1 R. S. Maclay; C. C. Baldwin; S. H. Leger. Dictionary of the Foochow Dialect 3. 1929.