Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Hiŏng-gē̤ng Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆
中華人民共和國香港特別行政區
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China
Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Hiŏng-gē̤ng Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆ gì gì
kṳ̆-gì
Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Hiŏng-gē̤ng Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆ gì guăng-huŏng éng
kṳ̆-hŭi
Ciō-guòng guók-gă Dṳ̆ng-guók
Hêng-chèng tiong-sim Dṳ̆ng-să̤-kṳ̆
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Háng-ngṳ̄, Ĭng-ngṳ̄
sìng-nêng gì dê-kṳ̆ ngṳ̄-ngiòng Uŏk-ngṳ̄, Ĭng-ngṳ̄
Céng-hū siâ-huôi ciō-ngiê guók-gă gì hèng-céng guòng-lĭk bóng-hâ (ék-guók liōng-cié)
• hèng-céng diōng-guăng
Lìng Dâng Nguŏk-ngò̤
• céng-ô-sṳ̆-diōng
Lī Gă-chiĕu
• Lĭk-huák-huôi ciō-sĭk
Liòng Gŭng-ngiêng
• Có̤i-gŏ̤ huák-guăng
Diŏng Gṳ̄-nèng
Lĭk-huák gĭ-gáiu Lĭk-huák-huôi
Guók-gă Dâi-biēu
36
203
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
2,754.97 km2 (1,063.70 sq mi) (dâ̤ 168 miàng)
• Cūi-mĭk (%)
59.70
Ìng-kēu
• 2019 nièng gū-gié
7,500,700 (dâ̤ 103 miàng)
• Mĭk-dô̤
6,777/km2 (17,552.3/sq mi) (dâ̤ 4 miàng)
GDP (PPP) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase$472.395 sĕk-é (dâ̤ 46 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase$62,839 (dâ̤ 10 miàng)
GDP (mìng-ngiê) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase$368.633 sĕk-é (dâ̤ 39 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase$49,036 (dâ̤ 20 miàng)
Gini (2016 nièng) Negative increase 53.9
gŏ̤
HDI (2019 nièng) Increase 0.949
cĭng gŏ̤ · dâ̤ 4 miàng
Huó-bê Hiŏng-gē̤ng dollar (HK$) (HKD)
Sì-kṳ̆ UTC+8 (HKT)
Sì-găng gáik-sék dd-mm-yyyy
yyyymmdd
Gă-ê̤ṳng diêng-nguòng 220 V–50 Hz
Kŭi-chiă huŏng-hióng cō̤
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +852
Uōng-mĭk sáuk-siā .hk
.香港

Hiŏng-gē̤ng (Háng-cê: 香港, Uŏk-ngṳ̄: hoeng1 gong2) sê Dṳ̆ng-guók nàng huŏng gì siŏh bĭh dĕk-biék hèng-céng-kṳ̆, ciòng miàng hô̤ lā̤ „Hiŏng-gē̤ng Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆“, sê Dṳ̆ng-guók lâng bĭh Dĕk-biék hèng-céng-kṳ̆ cī-ék.

Hiŏng-gē̤ng nguòng-lài sê Muāng-chĭng Guōng-dĕ̤ng â-dā̤ gì siŏh ciáh gâing. Nguòng-lài sê siŏh ciáh cêng gò̤ bék gì dê-huōng, iā sâ̤ hāi-chék ciŏng uŏ có̤ diŏh cŭ-uái. Muāng-chĭng găh Ă-piéng Ciéng-cĕng páh suŏ gò̤, 1842 nièng, ciŏng Hiŏng-gē̤ng-dō̤ gák ké̤ṳk Ĭng-guók; gáu-muōi bô ciŏng Gāu-lṳ̀ng gâe̤ng Sĭng-gái cŭ ké̤ṳk Ĭng-guók 99 nièng. Ĭng-guók ciŏng ciā sĭk-mìng-dê huák-diēng iā hô̤, niông ĭ biéng-siàng Ā-ciŭ có̤i huák-dák gì siàng-chê cī-ék, gâe̤ng Hàng-guók, Sĭng-gă-pŏ̤, Dài-uăng cà̤ hô̤ lā̤ „Ā-ciŭ Sé-siēu-lṳ̀ng“.

Gāu-lṳ̀ng gâe̤ng Sĭng-gái gì cŭ-gĭ găh 1997 nièng gáu-duái, chă-bók-dŏ̤ iù 1970 nièng kăi-sṳ̄, Ĭng-guók gâe̤ng Dṳ̆ng-guók dàng-puáng, buók siŏng ciŏng cī 2 ciáh dê-huōng dèng ké̤ṳk Dṳ̆ng-guók; dáng-sê Dṳ̆ng-guók ék-câi giĕng-tì iâ buók dĭk sê sĭk-mìng-dê gì Hiŏng-gē̤ng-dō̤. Có̤i muōi mò̤-niĕ-ài diŏh 1997 nièng 7 ngŏk 1 hô̤ ciŏng Hiŏng-gē̤ng-dō̤ Gāu-lṳ̀ng gâe̤ng Sĭng-gái dŭ dò̤ gău ké̤ṳk Dṳ̆ng-guók, cī giông dâi-gié ké̤ṳk gīng-dáng gì Dṳ̆ng-guók-nè̤ng hô̤ lā̤ „Hiŏng-gē̤ng Huòi-gŭi“. Ciā „Hiŏng-gē̤ng Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆“ cêu ciŏng-uâng sìng-lĭk gò̤ lāu.

Hiŏng-gē̤ng-nè̤ng tàu-dā̤ mò̤ chăng-gă Hiŏng-gē̤ng gŭi-sṳ̆k gì dàng-puáng, gó-chṳ̄ ô gì Hiŏng-gē̤ng-nè̤ng ô ké̤ṳk nè̤ng chók-mâ̤ gì găng-gáe̤k. Bô gă lā̤ Lĕ̤k-sé Sê̤ṳ-giông ī-hâiu mâ̤ ciēu gì Hiŏng-gē̤ng-nè̤ng dó̤i Dṳ̆ng-guók céng-hū êng-chiông mâ̤ hō̤, ô gì nè̤ng giéng-gáe̤k Hiŏng-gē̤ng diŏh dŭk-lĭk hĕ̤k-ciā gié-sṳ̆k ciék-sêu Ĭng-guók gì tūng-cié.

Gŏng-gé̤ṳ «Hiŏng-gē̤ng Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆ gĭ-buōng-huák» gì giĕ-dêng, Hiŏng-gē̤ng sĭk-siĕ cṳ̆-buōng-ciō-ngiê. Cuòi gâe̤ng Dâi-lŭk gì siâ-huôi-ciō-ngiê cié-dô mâ̤ siŏh iông, ĭng-ôi „bō̤-tì cṳ̆-buōng-ciō-ngiê cié-dô 50 nièng bók-biéng“ sê Dṳ̆ng-guók céng-hū gâe̤ng Ìng-guók iók-dêng gì. Găh Ĭng-guók tūng-cié gì sèng-âu, Hiŏng-gē̤ng gì guăng-huōng ngṳ̄-ngiòng sê Ĭng-ngṳ̄ gâe̤ng Uŏk-ngṳ̄, Ĭng-ngṳ̄ ôi ciō; gáu „Hiŏng-gē̤ng Huòi-gŭi“ ī-hâiu, guăng-huōng ngṳ̄-ngiòng gāi siàng „lâng-ùng săng-ngṳ̄ [zh]“ (lâng-ùng: Dṳ̆ng-ùng gâe̤ng Ĭng-ùng, săng-ngṳ̄: Pū-tŭng-uâ, Uŏk-ngṳ̄ gâe̤ng Ĭng-ngṳ̄).

Chăng-kō̤

Siŭ-gāi

Cô̤-biĕu: 22°16′50″N 114°09′55″E / 22.28056°N 114.16528°E / 22.28056; 114.16528