Dṳ̆ng-huà Mìng-guók

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dṳ̆ng-huà Mìng-guók
中華民國
Dài-uăng gì
guók-gì
Dài-uăng guók-hŭi
guók-hŭi
Guók-gŏ̤: 中華民國國歌
"Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Guók-gŏ̤"
Siū-dŭ Dài-báe̤k
Có̤i duâi siàng-chê Sĭng-báe̤k
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Guók-ngṳ̄
Sìng-nêng gì guók-gă ngṳ̄-ngiòng Guók-ngṳ̄, Mìng-nàng-ngṳ̄, Káh-gă-ngṳ̄, Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄, Buò-siĕng-ngṳ̄, Dài-uăng Nguòng-cê̤ṳ-mìng-ngṳ̄, Dài-uăng chiū-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, buáng-cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
Chái Ĭng-ùng
• hó-cūng-tūng
Lâi Chĭng-dáik
• Hèng-céng-iêng-diōng
Dìng Gióng-ìng
Lĭk-huák gĭ-gáiu Lĭk-huák-iêng
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
36,197 km2 (13,976 sq mi)
Ìng-kēu
• 2021 nièng gū-gié
23,451,837 (dâ̤ 56 miàng)
• 2010 nièng puō-că
23,123,866
• Mĭk-dô̤
650/km2 (1,683.5/sq mi) (dâ̤ 10 miàng)
GDP (PPP) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase $1.403 uâng-é (dâ̤ 19 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase $56,959 (dâ̤ 13 miàng)
GDP (mìng-ngiê) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase $759.104 uâng-é (dâ̤ 21 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase $32,123 (dâ̤ 29 miàng)
Gini (2017 nièng) Negative increase 34.1
dṳ̆ng
HDI (2019 nièng) Increase 0.916
cĭng gŏ̤ · dâ̤ 23 miàng
Huó-bê Sĭng-dài-bê (NT$) (TWD)
Sì-kṳ̆ UTC+8 (NST)
Sì-găng gáik-sék YYYY-MM-DD (AD)
YYY-MM-DD (AD–1911)
Gă-ê̤ṳng diêng-nguòng 110 V–60 Hz
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +886
ISO 3166 dâi-hô̤ TW
Uōng-mĭk sáuk-siā .tw
.台灣
.台湾

Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (中華民國) sê Dĕ̤ng-ā gì siŏh ciáh guók-gă, iâ sê Ā-ciŭ có̤i cā gì siŏh ciáh gê̤ṳng-huò-guók. Dṳ̆ng-huà Mìng-guók tūng-cié gì huōng-ùi sê Dài-uăng, Pàng-hù, Gĭng-muòng, Mā-cū gâe̤ng Ŭ-kiŭ, gó chṳ̄ guók-cié gà̤-lēng duâi-bô-hông nè̤ng gó̤ ĭ „Dài-uăng“ (臺灣).

Dṳ̆ng-huà Mìng-guók găk 1911 nièng diŏh Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k sìng-lĭk. 1945 nièng ĭng-ôi Káung-nĭk Ciéng-cĕng séng-lé, iù Nĭk-buōng chiū lā̤ dáik gáu Dài-uăng. 1946 nièng, gák-gé̤ṳ să̤-báe̤k gì Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng huák-dông nô̤i-ciéng, ciŏng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók céng-hū dṳ̆k kó̤ Dài-uăng, diŏh 1949 nièng lêng lĭk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók céng-hū. Có̤i cā Mī-guók dēng-dēng cṳ̆-buōng ciō-ngiê gì guók-gă nâ sìng-nêng Dài-uăng gì Dṳ̆ng-huà Mìng-guók, mò̤ sìng-nêng Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók céng-hū; gáu-muōi-lāu Mī-guók găk 1972 nièng gâe̤ng Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gióng-lĭk nguôi-gău guăng-hiê, sìng-nêng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì guók-gă muōng biéng muōng ciĕu, gáu gīng-dáng nâ diông 21 ciáh gò̤ lāu. Lièng-hăk-guók gì sĭk-ôi iâ găk 1971 nièng ké̤ṳk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók chṳ̄-dâi.

Hèng-céng kṳ̆-mĭk

Siŭ-gāi

Gĭng-dáng gì Dṳ̆ng-huà Mìng-guók ô 5 ciáh dĭk-hăk-chê gâe̤ng 2 ciáh hṳ̆-gék gì sēng. Găk cī 2 ciáh hṳ̆-gék gì sēng â-dā̤, sê 3 ciáh chê gâe̤ng 14 ciáh gâing, gó ô siŏh ciáh iù gâing dâi-guāng gì hiŏng:

Gái káng

Siŭ-gāi