Dài-dĕ̤ng(台東) kō̤-nèng sê:

  1. Dài-dĕ̤ng (chê)
  2. Dài-dĕ̤ng (déng)
  3. Dài-dĕ̤ng (Dŭng-gĭng-dŭ)
  4. Dài-dĕ̤ng (Chĭng-dō̤)
  5. Dài-dĕ̤ng (gâing)
  6. Dài-dĕ̤ng-kṳ̆
  7. Dài-dĕ̤ng-kṳ̆ (Dŭng-gĭng-dŭ)


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.