Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dài-báe̤k-chê
—  Dĭk-hăk-chê  —
臺北市

Dài-báe̤k-chê gì gì
Dài-báe̤k-chê gì hŭi-ciŏng
Hŭi-ciŏng
gì ôi-dé
gì ôi-dé
Cô̤-biĕu: 25°2′N 121°38′E / 25.033°N 121.633°E / 25.033; 121.633
Guók-gă  Dài-uăng
Céng-hū sū-câi Séng-ngiê-kṳ̆
Céng-hū
 - Chê-diòng(市長) Ciōng Uâng-ăng
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 271.7997 km2
 - Cūi-tā̤ miêng-cék 2.7 km2
Ìng-kēu
 - Dŭ-liāng 2,619,920 nè̤ng
 - Mĭk-dô 9,639.16/km2
Uōng-câng taipei.gov.tw

Dài-báe̤k (Háng-cê: 臺北, Mìng-nàng-ngṳ̄: Tâi-pak) sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guóksiū-dŭ, iâ sê Dài-uăng báe̤k-buô có̤i duâi gì siàng-chê. Dài-báe̤k sé-miéng dŭ ké̤ṳk gì Sĭng-báe̤k-chê bău-ùi.

Lĭk-sṳ̄

Siŭ-gāi

Hèng-céng Dăng-ôi

Siŭ-gāi

Dài-báe̤k-chê dŭ-liāng ô 12 ciáh kṳ̆:

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu

Siŭ-gāi

Gĭng-cá̤

Siŭ-gāi

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng

Siŭ-gāi

Ngiê-sŭk

Siŭ-gāi

Lṳ̄-iù

Siŭ-gāi

Gáu-ṳ̆k

Siŭ-gāi
 

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Dài-báe̤k