Bìng-dĕ̤ng

Bìng-dĕ̤ng(屏東) kō̤-nèng sê:

  1. Bìng-dĕ̤ng (chê)
  2. Bìng-dĕ̤ng (gâing)
  3. Bìng-dĕ̤ng (Hók-ciŭ)


Disambig.svg
Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.