Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dĕ̤ng-ā

Dĕ̤ng-ā (東亞) sê siŏh ciáh dê-lī gái-niêng, cī Ā-ciŭ gì dĕ̤ng-buô.