Lièng-hăk-guók (聯合國) sê siŏh ciáh iù iā sâ̤ ciō-guòng guók-gă cŭ siàng gì guók-cié cŭ-cék, ciā cŭ-cék mŭk-dék sê ché̤ṳk-céng gáuk ciáh guók-gă găk guók-cié-huăk, guók-cié ăng-ciòng, gĭng-cá̤ huák-diēng, siâ-huôi céng-buô, ìng-guòng, gŭng-mìng cê̤ṳ-iù, céng-dê cê̤ṳ-iù, mìng-ciō gâe̤ng sĭk-hiêng sié-gái huò-bìng.

Lièng-hăk-guók gì gì