Puō-tŭng-uâ

(Iù Pū-tŭng-uâ dêng-hióng lì gì)

Puō-tŭng-uâ (普通話) sê Dṳ̆ng-guók dâi-lṳ̆k giĕ-dêng gì Hiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄, gâe̤ng Dài-uăngGuók-ngṳ̄ ô nék-giāng mâ̤-siŏh-iông.

Gái káng

Siŭ-gāi