Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Guók-ngṳ̄

Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Guók-ngṳ̄ (中華民國國語) sê Dài-uăng giĕ-dêng gì Hiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄, gâe̤ng Dṳ̆ng-guók dâi-lṳ̆kPū-tŭng-uâ ô nék-giāng mâ̤-siŏh-iông.

Gái káng

Siŭ-gāi