Guōng-dĕ̤ng (廣東), gāng chĭng Uŏk (粵), sê Dṳ̆ng-guók nàng-buô iòng-hāi gì sēng, sê Dṳ̆ng-guók ìng-kēu dék sâ̤ gì sēng-hông. Sēng-huôi Guōng-ciŭ gâe̤ng gĭng-cá̤ dĕk-kṳ̆ Chĭng-dáungDṳ̆ng-guók dâi-lṳ̆k gĭng-cá̤ dék huák-dăk gì siàng-chê. Hiĕk-ngiê gì Guōng-dĕ̤ng mò̤ bău-guák lĭk-sṳ̄ siông ké̤ṳk gák có̤ sĭk-mìng-dêHiŏng-gē̤ng gâe̤ng Ó̤-muòng.

Guōng-dĕ̤ng-sēng
广东省
—  Sēng  —
Miàng-cê diōng-siā
 - Pū-tŭng-uâ Guǎngdōng Shěng
 - Uŏk-ngṳ̄ gwong2 dung1 saang2
Biék-chĭng diōng-siā
 - Gāng-chĭng Uŏk (粤)
Guōng-dĕ̤ng gì sū-câi. gì ôi-dé
Guōng-dĕ̤ng gì sū-câi. gì ôi-dé
Guōng-dĕ̤ng gì sū-câi.
Cô̤-biĕu: 23°24′N 113°30′E / 23.4°N 113.5°E / 23.4; 113.5
Siū-hū Guōng-ciŭ
Guāng-hăk 21 ciáh dê-ngék-chê, 121 ciáh gâing, 1642 ciáh déng
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 179,800 km2
Hāi-băk (có̤i gèng) 1,902 m
Ìng-kēu (2018)
 - Dŭ-liāng 113,460,000 nè̤ng
 - Mĭk-dô 631/km2
Ìng-kēu gū-gié
 - Mìng-cŭk Háng-cŭk – 99%
Cáung-cŭk – 0.7%
Ièu-cŭk – 0.2%
 - Ngṳ̄-ngiòng Uŏk-ngṳ̄, Káh-gă-ngṳ̄, Mìng-nàng-ngṳ̄, Sièu-ciŭ Tū-uâ, Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ, Cáung-ngṳ̄
Uōng-câng www.gd.gov.cn

Ùng-huá

Siŭ-gāi

Guōng-dĕ̤ng ô dŏ̤-nguòng gì ùng-huá. Guōng-dĕ̤ng dṳ̆ng-buô cuō-iéu gṳ̆-cê̤ṳ gōng Uŏk-ngṳ̄ gì nè̤ng, ĭ-gáuk-nè̤ng siăh Uŏk-chái, káng Uŏk-kiŏk. Gōng Uŏk-ngṳ̄ gì nè̤ng gì Guōng-hū ùng-huá sê Guōng-dĕ̤ng ùng-huá gì dô̤i-biēu. Iâ ô cêng sâ̤ Káh-gă-nè̤ng hŭng-buó diŏh Guōng-dĕ̤ng gì Hiê-ciŭ, Mùi-ciŭ, Chĭng-dáung dēng dê-huŏng. Mùi-ciŭ gì Káh-gă ùng-huá sê Dṳ̆ng-guók Káh-gă ùng-huá gì dṳ̆ng-sĭng. Guōng-dĕ̤ng dĕ̤ng-buô Dièu-ciŭ gâe̤ng Sáng-tàu ùng-huá sê Mìng-nàng ùng-huá gì hŭng-ciĕ.

Hèng-céng kṳ̆-mĭk

Siŭ-gāi
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Guōng-dĕ̤ng ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.