Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sydney
—  siàng-chê  —
Sydney
Sydney
Sydney
Sydney găk Ó̤-ciŭ
Sydney
Sydney
Guók-gă  Ó̤-ciŭ
Ciŭ Sĭng Nàng Wales
Miêng-cék
 - Sū-iū 12,367.7 km2
Ìng-kēu (2018)
 - Sū-iū 5,230,330 nè̤ng
 - Mĭk-dô 422.9/km2

Sydney (Ĭng-ngṳ̄: Sydney) sê Ó̤-ciŭ Sĭng Nàng Wales gì siū-hū. Sydney sê Ó̤-ciŭ gì céng-dê dṳ̆ng-sĭng.

Lĭk-sṳ̄修改

Hèng-céng Dăng-ôi修改

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu修改

Gĭng-cá̤修改

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng修改

Ngiê-sŭk修改

Lṳ̄-iù修改

Gáu-ṳ̆k修改

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Sydney