Mĕ̤k-să̤-gŏ̤

Mĕ̤k-să̤-gŏ̤ Hăk-cé̤ṳng-guók
Estados Unidos Mexicanos
Flag of Mexico.svg Coat of arms of Mexico.svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Mĕ̤k-să̤-gŏ̤ gì sū-câi.
Mĕ̤k-să̤-gŏ̤ gì sū-câi.
Siū-dŭ México Chê

Mĕ̤k-să̤-gŏ̤ (墨西哥, Să̤-băng-ngà-ngṳ̄: Mexico)s Báe̤k Mī-ciŭ what 1 ciáh guók-gă. Ĭs Re-packaging, use-bu-bu-s Di-s-line, bae̤k-buô s Mī-guók.

Lĭk-sṳ̄修改

Gū-dâi修改

Gê̤ṳng-dâi修改

Hiêng-dâi修改

Siâ-huôi修改

Ìng-kēu修改

Ngṳ̄-ngiòng修改

Cŭng-gáu修改

Ùng-huá修改

Gâing-ék修改