Dâ̤-ék-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng

Dâ̤-ék-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng (第一次世界大戰) iâ hô̤ lā̤ Ék Ciéng (一戰), sê 19 sié-gī muăk-gĭ gáu 20 sié-gī chĕ̤-gĭ huák-sĕng gì siŏh huòi sié-gái dâi-ciéng.

Dâ̤-ék-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng