Háng-ngṳ̄-cŭk

Háng-ngṳ̄-cŭk (漢語族) sê Háng-cáung Ngṳ̄-hiê â-dā̤ gì siŏh ciáh ngṳ̄-cŭk, sāi gì dê-huŏng ciō-iéu diŏh Dĕ̤ng-ā.

Háng-ngṳ̄-cŭk
guók-gă / dê-kṳ̆ Dĕ̤ng-ā
ciō-iéu dê-kṳ̆ Dĕ̤ng-ā
hiê-sṳ̆k
Háng-cáung Ngṳ̄-hiê
  • Háng-ngṳ̄-cŭk
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-3 zhx
ISO 639-6 ssic

Ô gì ngṳ̄-ngiòng hŏk-ciā nêng-ùi Háng-ngṳ̄-cŭk â-dā̤ ô Guăng-uâ, Gáng-ngṳ̄, Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄, Mìng-nàng-ngṳ̄, Mìng-báe̤k-ngṳ̄, Mìng-dṳ̆ng-ngṳ̄, Buò-siĕng-ngṳ̄, Siêu-ciŏng-ngṳ̄, Káh-gă-ngṳ̄, Uŏk-ngṳ̄, Ngù-ngṳ̄, Siŏng-ngṳ̄, Céng-ngṳ̄, Hŭi-ngṳ̄ gâe̤ng Guōng-să̤ Bàng-uâ dēng dēng gì ngṳ̄-ngiòng; gó ô gì hŏk-ciā nêng-ùi ĭ â-dā̤ nâ ô Háng-ngṳ̄ siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng.