Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mā-lài-să̤-ā
Malaysia
Mā-lài-să̤-ā gì
guók-gì
Mā-lài-să̤-ā guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: Bersekutu Bertambah Mutu
"Tuàng-giék cêu sê lĭk-liông"
Guók-gŏ̤: Negaraku
"Nē̤ng-gă gì cū-guók"
Siū-dŭ Putrajaya (hèng-céng)
Kuala Lumpur (huák-dêng)
Có̤i duâi siàng-chê Kuala Lumpur
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Mā-lài-ngṳ̄
Céng-hū lièng-băng, ngiê-huôi-cié, sōng-gṳ̄ gŭng-ciō, gŭng-ciō lĭk-hiēng
Abdullah al-Haj
• siū-sióng
Anwar Ibrahim
Lĭk-huák gĭ-gáiu Guók-huôi
Siông-ngiê-iêng
Hâ-ngiê-iêng
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
330,803 km2 (127,724 sq mi) (dâ̤ 67 miàng)
• cūi-mĭk (%)
0.3
Ìng-kēu
• 2020 nièng gū-gié
Neutral increase 32,730,000 (dâ̤ 43 miàng)
• 2010 nièng puō-că
28,334,135
• Mĭk-dô̤
92/km2 (238.3/sq mi) (dâ̤ 116 miàng)
GDP (PPP) 2020 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase $900.426 sĕk-é (dâ̤ 30 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase $27,287 (dâ̤ 51 miàng)
GDP (mìng-ngiê) 2020 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase $336.330 sĕk-é (dâ̤ 36 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase $10,192 (dâ̤ 60 miàng)
Gini (2015 nièng) Positive decrease 41
dṳ̆ng
HDI (2019 nièng) Increase 0.810
cĭng gŏ̤ · dâ̤ 62 miàng
Huó-bê Mā-lài-să̤-ā ringgit (RM) (MYR)
Sì-kṳ̆ UTC+8 (MST)
Sì-găng gáik-sék dd-mm-yyyy
Gă-ê̤ṳng diêng-nguòng 240 V, 50 Hz
Kŭi-chiă huŏng-hióng cō̤
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +60
ISO 3166 dâi-hô̤ MY
Uōng-mĭk sáuk-siā .my

Mā-lài-să̤-ā (馬來西亞, Mā-lài-ngṳ̄: Malaysia) sê sié-gāi gì guók-gă cĭ ék. Ĭ ôi-dé găk Dĕ̤ng-nàng Ā, dĕ̤ng-buô sê Nàng Dṳ̆ng-guók Hāi.