Mā-lài-să̤-ā

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mā-lài-să̤-ā
Malaysia
Flag of Malaysia.svg Coat of arms of Malaysia.svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Mā-lài-să̤-ā gì sū-câi.
Mā-lài-să̤-ā gì sū-câi.
Siū-dŭ Kuala Lumpur
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 330,803 km2 sié-gái dâ̤ 66 miàng
Ìng-mìng sĕng-huák
ìng-kēu
  • cūng ìng-kēu: 28,334,135 nè̤ng 2010 nièng puō-că, sié-gái dâ̤ 44 miàng
  • ìng-kēu mĭk-dô: 92 nè̤ng/km2 , sié-gái dâ̤ 116 miàng
Céng-dê ùng-huá
liāng-dô-ìng

Mā-lài-să̤-ā (馬來西亞, Mā-lài-ngṳ̄: Malaysia) sê sié-gāi gì guók-gă cĭ ék. Ĭ ôi-dé găk Dĕ̤ng-nàng Ā, dĕ̤ng-buô sê Nàng Dṳ̆ng-guók Hāi.

Lĭk-sṳ̄修改

Siâ-huôi修改

Ìng-kēu修改

Ngṳ̄-ngiòng修改

Cŭng-gáu修改

Ùng-huá修改

Gâing-ék修改