拍開主菜單

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mā-lài-să̤-ā
Flag of Malaysia.svg

Mā-lài-să̤-ā sê sié-gāi gì guók-gă cĭ ék. Ĭ ôi-dé găk Dĕ̤ng-nàng Ā, dĕ̤ng-buô sê Nàng Dṳ̆ng-guók Hāi.

Mŭk-liŏh

Lĭk-sṳ̄修改

Siâ-huôi修改

Ìng-kēu修改

Ngṳ̄-ngiòng修改

Cŭng-gáu修改

Ùng-huá修改

Gâing-ék修改