Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mā-lài-ngṳ̄ (馬來語, Bahasa Melayu) sê Mā-lài Polynesia ngṳ̄-cŭk gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, iâ sê Mā-lài-să̤-āguăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng.

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Mā-lài-ngṳ̄ Wikipedia