Siŏng-ngṳ̄

Siŏng-ngṳ̄(湘語) sê Hù-nàng nè̤ng gì mū-ngṳ̄. Gĭng-dáng gōng Siŏng-ngṳ̄ gì nè̤ng chă-bók-dŏ̤ ô 3800 uâng nè̤ng.

Siŏng-ngṳ̄
湘語
guók-gă / dê-kṳ̆ Dṳ̆ng-guók
ciō-iéu dê-kṳ̆ Hù-nàng
gōng gì ìng-kēu chă-bók-dŏ̤ 3800 uâng
hiê-sṳ̆k
Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
  • Háng-ngṳ̄-cŭk
    • Siŏng-ngṳ̄
ùng-cê Háng-cê
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng dê-ôi mò̤
guāng-lī gĭ-gáiu mò̤
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 hsn
Idioma xiang.png
Gōng Siŏng-ngṳ̄ gì dê-huŏng