Mìng-báe̤k-ngṳ̄

Mìng-báe̤k-ngṳ̄ (閩北語, Mâing-bă̤-ngṳ̌), sê duâi-buô-hông Nàng-bìng nè̤ng gì mū-ngṳ̄, găk Mìng-báe̤k duâi buô-hông dê-kṳ̆ dŭ sê gōng ciā uâ gì. Gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng gōng Mìng-báe̤k-ngṳ̄ gì dŭ-liāng ô 1 chiĕng uâng.

Mìng-báe̤k-ngṳ̄
Mâing-bă̤-ngṳ̌/閩北語
guók-gă / dê-kṳ̆  Dṳ̆ng-guók
ciō-iéu dê-kṳ̆ Dṳ̆ng-guók Hók-gióng Nàng-bìng
gōng gì ìng-kēu chă-bók-dŏ̤ 1000 uâng
hiê-sṳ̆k
Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
  • Háng-ngṳ̄-cŭk
    • Mìng-ngṳ̄-ciĕ
      • Mìng-báe̤k-ngṳ̄
ùng-cê Háng-cê
Gióng-ciŭ Lò̤-mā-cê
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng dê-ôi mò̤
guāng-lī gĭ-gáiu mò̤
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 mnp
Min Dialects.png
Mìng-báe̤k-ngṳ̄ sāi gì dê-huŏng (è̤ng-sáik)

Huŏng-ngiòng修改

Mìng-báe̤k-ngṳ̄ ô 2 ciáh huŏng-ngiòng piéng-kṳ̆: