Luckas-bot其用戶貢獻

做出854次編輯的使用者。 帳號建立於2008 nièng 8 nguŏk 5 hô̤ (Bái-nê)。
Sìng-tō̤ góng-hióngHiêngĀng
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Có̤i dì | Có̤i cā) Káng (sĭng gì 50 hâung) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2012 nièng 5 nguŏk 19 hô̤ (Bái-lĕ̤k)

2012 nièng 5 nguŏk 16 hô̤ (Buái-săng)

2012 nièng 5 nguŏk 14 hô̤ (Bái-ék)

2012 nièng 5 nguŏk 13 hô̤ (Lā̤-bái)

2012 nièng 5 nguŏk 10 hô̤ (Buái-sé)

2012 nièng 5 nguŏk 9 hô̤ (Buái-săng)

2012 nièng 5 nguŏk 5 hô̤ (Bái-lĕ̤k)

2012 nièng 5 nguŏk 2 hô̤ (Buái-săng)

2012 nièng 5 nguŏk 1 hô̤ (Bái-nê)

2012 nièng 4 nguŏk 30 hô̤ (Bái-ék)

2012 nièng 4 nguŏk 29 hô̤ (Lā̤-bái)

2012 nièng 4 nguŏk 27 hô̤ (Bái-ngô)

2012 nièng 4 nguŏk 25 hô̤ (Buái-săng)

2012 nièng 4 nguŏk 24 hô̤ (Bái-nê)

2012 nièng 4 nguŏk 23 hô̤ (Bái-ék)

2012 nièng 4 nguŏk 21 hô̤ (Bái-lĕ̤k)

2012 nièng 4 nguŏk 18 hô̤ (Buái-săng)

2012 nièng 4 nguŏk 16 hô̤ (Bái-ék)

2012 nièng 4 nguŏk 15 hô̤ (Lā̤-bái)

2012 nièng 4 nguŏk 10 hô̤ (Bái-nê)

2012 nièng 4 nguŏk 9 hô̤ (Bái-ék)

2012 nièng 4 nguŏk 8 hô̤ (Lā̤-bái)

2012 nièng 4 nguŏk 7 hô̤ (Bái-lĕ̤k)

2012 nièng 4 nguŏk 5 hô̤ (Buái-sé)

2012 nièng 4 nguŏk 4 hô̤ (Buái-săng)

2012 nièng 4 nguŏk 3 hô̤ (Bái-nê)

2012 nièng 4 nguŏk 2 hô̤ (Bái-ék)

2012 nièng 4 nguŏk 1 hô̤ (Lā̤-bái)

2012 nièng 3 nguŏk 31 hô̤ (Bái-lĕ̤k)

2012 nièng 3 nguŏk 30 hô̤ (Bái-ngô)

2012 nièng 3 nguŏk 29 hô̤ (Buái-sé)

2012 nièng 3 nguŏk 28 hô̤ (Buái-săng)

2012 nièng 3 nguŏk 27 hô̤ (Bái-nê)

Có̤i dì | Có̤i cā) Káng (sĭng gì 50 hâung) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).