Gŏ̤-lìng-dŏ̤, Cièng Cṳ̆

Gŏ̤-lìng-dŏ̤, Cièng Cṳ̆ (哥林多前書, dōi-siā: 1G.) sê Ià-sŭ-gáu Sĭng-iók Séng-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Chăng-kō̤ Siŭ-gāi

Nguôi-buô lièng-giék Siŭ-gāi