Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ià-sŭ-gáu (耶穌教[1]:79), sê Gĭ-dók-gáu dài-dŏng ng-sáung Tiĕng-ciō-gáu tā̤-hiê gì cŭng-puái gì tūng-chĭng[2].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

Siŭ-gāi
  1. 馮愛珍. 福州方言詞典. 現代漢語方言大詞典・分卷. 江蘇教育出版社. 1998. 
  2. Penney, Sue. Christianity. Heinemann. 1995. 12.