Sé̤ṳ-dù Hèng-diông

Sé̤ṳ-dù Hèng-diông (使徒行傳, dōi-siā: Sd.) sê Ià-sŭ-gáu Sĭng-iók Séng-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Chăng-kō̤ Siŭ-gāi

Nguôi-buô lièng-giék Siŭ-gāi