Wikiquote (Wiki Ngṳ̄-liŏh) sê Wikimedia gì sìng-uòng cĭ-ék. Wikiquote gì mŭk-dék sê cháung-gióng siŏh buōng sāi-ê̤ṳng gáuk cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì cê̤ṳ-iù ngṳ̄-luŏh, siŭ-cĭk miàng-ìng-miàng-ngiòng gâe̤ng ngiêng-ngṳ̄.

Wikiquote gì dù-biĕu.

Nguôi-buô lièng-giék 修改

 
Wikiquote
Wiki Ngṳ̄-luŏh ô guăng-ṳ̀ Wikiquote gì ngṳ̄-luŏh (Ĭng-ngṳ̄).