Siông-gū Háng-ngṳ̄

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Siông-gū Háng-ngṳ̄

Gĭng-ùng
Huák-nguòng guók Dṳ̆ng-guók
Era Siŏng-dièu, Ciŭ-dièu, Chŭng-chiŭ Sì-dâi, Ciéng-guók Sì-dâi
ngṳ̄-hiê
Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
  • Háng-ngṳ̄-cŭk
    • Siông-gū Háng-ngṳ̄
ùng-cê hiê-tūng Gák-gáuk-ùng, Gĭng-ùng, Diông-tā̤-cê
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-3 och
Linguist List och

Siông-gū Háng-ngṳ̄ (上古漢語) sê cī diŏh Siŏng-dièu gáu Háng-dièu gì sèng-âu sāi gì Háng-ngṳ̄. Ciā Háng-ngṳ̄ gâe̤ng Hiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄ tĕ̤k ĭng chă iā huông. Siông-gū Háng-ngṳ̄ sê téng Nguòng-sṳ̄ Háng-ngṳ̄ huák-diēng lì gì, chă-bók-dŏ̤ diŏh Nàng-báe̤k-dièu gì sèng-âu huák-diēng siàng Dṳ̆ng-gū Háng-ngṳ̄.

Háng-ngṳ̄ sê kĕk biēu-é ùng-cê lì siā gì, gó-chṳ̄ mò̤-niĕ-ài huòi-é hī sèng-âu gì Háng-ngṳ̄ gâe̤ng Háng-cê dó̤-dā̤ ciŏng-iông tĕ̤k. Gĭng-dáng gì ngṳ̄-ngiòng hŏk-ciā kĕk Dṳ̆ng-gū Háng-ngṳ̄ gì «Chiék-ông» (切韻) lì ngiēng-géu Háng-cê diŏh Siông-gū Háng-ngṳ̄ diē-sié kō̤-nèng gì tĕ̤k ĭng.