Dṳ̆ng-gū Háng-ngṳ̄

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dṳ̆ng-gū Háng-ngṳ̄

Sóng-dièu ông-cṳ̆ «Ông-giáng» (韻鏡) diē-sié gì ông-dù (韻圖)
Huák-nguòng guók Dṳ̆ng-guók
Era Nàng-báe̤k-dièu, Sùi-dièu, Dòng-dièu, Sóng-dièu
ngṳ̄-hiê
Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
  • Háng-ngṳ̄-cŭk
    • Dṳ̆ng-gū Háng-ngṳ̄
ùng-cê hiê-tūng Háng-cê
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-3 och
Linguist List och

Dṳ̆ng-gū Háng-ngṳ̄ (中古漢語) sê Nàng-báe̤k-dièu, Sùi-dièu, Dòng-dièu gâe̤ng Sóng-dièu gì sèng-âu sāi gì Háng-ngṳ̄. Dṳ̆ng-gū Háng-ngṳ̄ sê téng Siông-gū Háng-ngṳ̄ huák-diēng lì gì, gáu-muōi-lāu huák-diēng siàng Gê̤ṳng-dâi Háng-ngṳ̄.

Chŭi-iòng-gōng Háng-ngṳ̄ sê kĕk biēu-é ùng-cê lì siā gì, dáng-sê diŏh ciā sì-gĭ diē-sié sāng-sĕng guó gūi buōng ông-cṳ̆ (韻書), gĭng-dáng gì ngṳ̄-ngiòng hŏk-gă ô-niĕ-ài kĕk ông-cṳ̆ lì ngiēng-géu chók hī sèng-âu gì tĕ̤k ĭng. Că gĭ gì Dṳ̆ng-gū Háng-ngṳ̄ sê kĕk «Chiék-ông» (切韻) cī buōng cṳ̆ lì ngiēng-géu gì; muăk-gĭ sê kĕk Sóng-dièu gì „ông-dù“ (韻圖) lì ngiēng-géu gì.

Gĭng-dáng gì gūi cṳ̄ng Mìng-ngṳ̄ diē-sié, ô iā sâ̤ gì tĕ̤k ĭng gâe̤ng Dṳ̆ng-gū Háng-ngṳ̄ cĭng chiông.