Sé-chiông diŏh «ê-gĭng» diē-sié cī Tái-iòng, tái-ĭng, siéu-iòng gâe̤ng siéu-ĭng.

Diŏh tiĕng-ùng diē-sié, cī chăng-lṳ̀ng, hièng-ū, băh-hū gâe̤ng ciŏ-chiók.

Gái káng

Siŭ-gāi