Nê-sĕk-báik Séu

(Iù Niék-báik sĭng-séu dêng-hióng lì gì)

Nê-sĕk-báik Séu (二十八宿) hĕ̤k-ciā hô̤ có̤ Niék-báik sĭng-séu (廿八星宿), Dṳ̆ng-guók gū-dâi ciŏng Uòng-dô̤ gâe̤ng tiĕng-giù chiáh-dô̤ buŏng có̤ 28 ciáh kṳ̆-mĭk, hô̤ lā̤ Nê-sĕk-báik Séu.

Nê-sĕk-báik Séu

Gái káng修改