Chăng-lṳ̀ng (青龍, gĭng-dáng sĭk-cié tĕ̤k „chiăng-lṳ̀ng“) sê Dṳ̆ng-guók diòng-tūng ùng-huá diē-sié sé-chiông cĭ ék.

Chăng-lṳ̀ng

Dĕ̤ng-huŏng Chék Séu

Siŭ-gāi
séu miàng Háng-cê dâi-biēu sĭng miàng
1 Gáe̤k Spica
2 Kŏng κ Vir
3 α Lib
4 Bùng π Sco
5 Sĭng Antares
6 Muōi μ Sco
7 γ Sgr