Hŭk-gáu (佛教), iâ hô̤ lā̤ Sék-gáu (釋教), sê siŏh cṳ̄ng cŭng-gáu, sê Gū Éng-dô gì siŏh ciáh huòng-tái-cṳ̄ Sék-giă-mèu-nà̤ diŏh sèng 6 sié-gī gì sèng-âu cháung-lĭk gì. Gīng-dáng séng Hŭk-gáu gì nè̤ng ô 3 é, gó-chṳ̄ gâe̤ng Gĭ-dók-gáu‎, Ĭ-sṳ̆-làng-gáu‎ ké̤ṳk nè̤ng cà̤ hô̤ lā̤ „Sié-gái 3 dâi cŭng-gáu“.

Hŭk-gáu gì biĕu-cé, hô̤ lā̤ „Huák-lùng“.

Hŭk-gáu â̤ dé̤ṳng buōng 3 ciáh cŭng-puái: Siông-cô̤-buô Hŭk-gáu, Câung-diòng Hŭk-gáu gâe̤ng Háng-diòng Hŭk-gáu. Dṳ̆ng-guók, Dài-uăng, Hàng-guók, Nĭk-buōng dēng dēng Dĕ̤ng-ā gì guók-gă chă-bók-dŏ̤ sê sáng Háng-diòng Hŭk-gáu gì; Siông-cô̤-buô Hŭk-gáu găk Dĕ̤ng-nàng-ā guók-gă iā liù-hèng; Să̤-câung nè̤ng gâe̤ng Mùng-gū nè̤ng ék-buāng sáng Câung-diòng Hŭk-gáu.