Cŭng-gáu (宗教) sê cī dó̤i sìng gì séng-ngiōng gâe̤ng sùng-géng, hĕ̤k-ciā gōng cêu sê siŏh tó̤ séng-ngiōng. Duâi buô-hông gì cŭng-gáu ô cê-gă gì siŏh buô dô̤-dáik giĕ-cáik, dò̤ lā̤ iók-sók nè̤ng gì hèng-òi.

Ciòng sié-gái séng gáuk-cṳ̄ng cūng-gáu gì nè̤ng gì hŭng-buô
Gáuk-cṳ̄ng gáuk-sáik gì cūng-gáu dù-áng

Gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng sáng gì nè̤ng bī-gáu sâ̤ gì săng ciáh cŭng-gáu sê gĭ-dók-gáu, hŭk-gáu gâe̤ng ĭ-sṳ̆-làng-gáu. Găk Dṳ̆ng-guók, sáng dô̤-gáu gì nè̤ng iâ sê iā sâ̤. Ô gì cŭng-gáu ké̤ṳk céng-hū diâng có̤ sià-gáu, pī-ṳ̀ gōng Dṳ̆ng-guók gì huák-lùng-gŭng.