Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Tái-gĭk, dô̤-gáu gì hù-hô̤

Dô̤-gáu (道教) sê diŏh Dṳ̆ng-guók buōng-tū huák-nguòng gì siŏh ciáh cŭng-gáu, sê téng Chŭng-chiŭ Ciéng-guók sì-gĭ gì Dô̤-gă (道家) huák-diēng lì gì. Dô̤-gáu sê dŏ̤-sìng-gáu, chók-gă-ìng nàng gì hô̤ lā̤ dô̤-sê̤ṳ (道士), nṳ̄ gì hô̤ lā̤ dô̤-gū (道姑). Dô̤-gáu dŭi-giù gì sê dòng-sĭng-bók-lō̤(長生不老), dáik-dô̤-sìng-siĕng (得道成仙) gâe̤ng cá̤-sié-géu-nè̤ng (濟世救人).

Dô̤-gáu gâe̤ng ṳ̀-gáu, hŭk-gáu sê gô-dā̤ Dṳ̆ng-guók gì săng duâi ciō-iéu gì sṳ̆-siōng dā̤-hiê. Dô̤-gáu gì sṳ̆-siōng dó̤i Háng-cê Ùng-huá-kuŏng gì gì-tă guók-gă iâ ô īng-hiōng.