Háng-cê Ùng-huá-kuŏng

Háng-cê Ùng-huá-kuŏng iâ hô̤ lā̤ Dĕ̤ng Ā Ùng-huá-kuŏng, Ṳ̀-gă Ùng-huá-kuŏng, hĕ̤k-ciā Dê̤ṳ Ùng-huá-huŏng, sê siŏh ciáh găk lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng sāi ùng-ngiòng-ùng có̤ guŏng-huŏng cṳ̆-méng ngṳ̄-ngiòng, sáng Ṳ̀-gă sṳ̆-siōng, siăh buông sèng-âu sāi dê̤ṳ gì siŏh ciáh ùng-huá-kuŏng. Ék-buăng cī Dṳ̆ng-guók, Dài-uăng, Nĭk-buōng, Dièu-siēng gâe̤ng Uŏk-nàng.

Háng-cê Ùng-huá-kuŏng gì dê-huŏng