「Strontium」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|Strontium '''Strontium''' sê siŏh cṳ̄ng gĭng-sṳ̆k, iâ sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. Nguò...
(Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|Strontium '''Strontium''' sê siŏh cṳ̄ng gĭng-sṳ̆k, iâ sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. Nguò...)
(Mò̤ chă)
匿名使用者