Hĭ-gĭng-sṳ̆k (非金屬) sê cī siŏh lôi huá-hŏk nguòng-só. Găk huá-hŏk diē-sié, ng-sê gĭng-sṳ̆k gì nguòng-só dŭ â̤ dé̤ṳng sáung sê hĭ-gĭng-sṳ̆k.