「Piĕ (nguòng-só)」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Piĕ''' (砒), iâ hô̤ lā̤ '''sĭng''' (砷), sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. {{Ciŭ-gĭ-biēu}} Category:Huá-hŏk nguòng-só
(Sĭng hiĕk: '''Piĕ''' (砒), iâ hô̤ lā̤ '''sĭng''' (砷), sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. {{Ciŭ-gĭ-biēu}} Category:Huá-hŏk nguòng-só
(Mò̤ chă)
匿名使用者